پزشکان

پزشکان کامیله

 

دکتر افسانه زرقی

متخصص پوست و مو

ن پ :۴۸۰۴۱

 

دکتر علی رقیبی

جراح و متخصص چشم

ن پ :۱۰۳۳۰۹

با همکاری پزشک داروساز خانم دکتر فیض نیا

ن پ : ۵۵۵۰

 

دکتر جعفر نوری

پوست و مو

ن پ :۳۲۲۸۴

 

برترین خدمات را از کلینیک ما بخواهید

۸۸۶۱۰۸۲۰ – ۸۸۶۱۰۸۲۱

۸۸۶۱۰۸۲۲ – ۸۸۶۱۰۸۲۳

X