دکتر سید سیروس ابراهیم زاده

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
سال دپارتمان جایگاه بیمارستان

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
none -
none -

ن پ : ۷۷۷۵۴

X